Mix Yağ Çözücü (20kg.)

Mutfağınızdaki çıkarması zorlu yağların %100’ünü etkin bir şekilde çözer. Mix Yağ Çözücü içerisindeki limon özleri ile derinlemesine temizlik, hijyen ve mükemmel parlaklık sağlar.

KULLANMA TALİMATI
Yüzeyin üzerine püskürtün bir kaç dakika bekleyin ve daha sonra bir bez ile temizleyin ve durulayın. Zorlu ve inatçı kirlerde daha etkili bir sonuç elde etmek için silmedesn önce birkaç dakika bekleyin.

KULLANICININ DİKKATİNE
P260: Buharını solumayın. P264: Kullanım sonrası eli yıkayın. P280: Koruyucu eldiven, kıyafet, maske, gözlük kullanın.
P301 + P330 + P331:YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın istifra etmeye ÇALIŞMAYIN. P303 + P361 + P353:DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE: Kirli giysilerinizi hemen çıkarın. Cildi duş ile durulayın. P363:Kirlenmiş giyişinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. P304 + P340:SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. P310:Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya hekimi arayın. P321:Özel müdahale gerekli(etikete bakın) P305 + P351 + P338:GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ise kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
Depolama P405: Kilit altında saklayın. Bertaraf P501: Kabı ulusal tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.